Programma komende bijeenkomsten

Onze vrijdagmiddagen zien er globaal zo uit:
– 13:30 uur:  inloop
– 14:00 uur:  presentatie
– 14:30 uur:  pauze
– 15:00 uur:  vervolg van de presentatie
– 15:30 uur:  gezellig samenzijn/lotgenotencontact
– 16:00 uur:  einde
 

20-4-2018 – Geavanceerde therapieën bij de ziekte van Parkinson

Bij de ziekte van Parkinson is het belangrijk dat de behandeling aansluit bij wat u op dat moment nodig heeft. Hoe die behandeling eruit ziet, wordt door uw neuroloog samen met u bepaald. Dit is voor iedere patiënt verschillend. Wanneer tabletten onvoldoende blijken te werken, kan er gekeken worden naar “geavanceerde therapieën”. Deze middag zal Dr. J. Zijlmans, neuroloog van het Amphia, ons meenemen in deze geavanceerde therapieën en de verschillen tussen deze behandelingen bespreken.
 

25-5-2018 – Zorg voor Parkinson in de regio

Als de ziekte van Parkinson vordert lukt het soms niet meer om zelfstandig te wonen. Dan kan een intensieve, kortdurende revalidatie helpen om langer thuis te blijven. Mocht uiteindelijk toch een verpleeghuisopname nodig zijn, dan is het belangrijk dat ook daar voldoende kennis van de ziekte van Parkinson is. Parkinsonverpleeg-kundige Sabine van Gastel en specialist ouderengeneeskunde Danny Hommel vertellen over hun ervaringen met het oprichten van het Kenniscentrum Parkinsonhuys van Stichting Groenhuysen in Roosendaal. Dit centrum bestaat uit een aparte revalidatie-afdeling en een verpleeghuis speciaal voor mensen met de ziekte van Parkinson. Ze zullen tevens de geleerde lessen over de late-fase ziekte van Parkinson met u delen.
 

29-6-2018 – Even de mantel uit voor de mantelzorgers

Zorg geven aan je partner, een familielid of vriend(in) met de ziekte van Parkinson gebeurt als vanzelfsprekend. Je voelt je betrokken en je wilt er graag zijn voor de ander. Ongemerkt komt er bij het geven van zorg veel kijken en kan het je meer energie kosten dan je dacht. Het kan prettig zijn om je verhaal met anderen te delen. Daarom splitsen wij deze bijeenkomst de groep in tweeën. De groep met mantelzorgers gaat met elkaar in gesprek en de groep mensen met de ziekte van Parkinson gaan samen een quiz doen.