Bijeenkomst 24-11-2017

Presentatie ‘Parkinson en de anderen’
 

Vandaag was de heer Ad Nouws te gast. Dat de heer Nouws geen onbekende is bij onze bezoekers bleek wel uit de grote opkomst van deze middag. Meer dan honderd mensen waren naar ‘t Web in Teteringen gekomen. Om precies 14:00 uur werd de middag geopend met een aantal huishoudelijke mededelingen, waaronder een oproep voor mensen met Parkinsonisme. Deze kunnen zich aanmelden om op aparte bijeenkomsten meer informatie te krijgen over de specifieke problemen die rond Parkinsonisme spelen.
 

 

Hierna werd het woord gegeven aan de heer Nouws. Hij opende zijn verhaal met te benadrukken dat hij psycholoog is en geen arts. Dat dit inhoudt dat hij de plaats van de neuroloog niet kan innemen en al zeker geen medicatie-informatie kan geven. Maar dat hij wel vanmiddag de problemen wilde bespreken die je tegenkomt als je Parkinson hebt of iemand in je omgeving dit heeft. Dat het een moeilijke materie is om uiteen te zetten bleek al snel uit het verloop van de middag. Een ieder luisterde dan ook vol aandacht naar het verhaal van de heer Nouws. Zigzaggend door het verhaal werden diverse onderwerpen aangesneden en praktijkvoorbeelden gegeven die de aanwezigen herkenden.
 

De problemen van de achteruitgang maar ook de nieuwe uitdagingen die de achteruitgang kunnen remmen kwamen aan de orde. Er werd eenstemmig geknikt toen werd gezegd dat stilstand achteruitgang is en dat je er altijd voor moet zorgen actief te blijven. Dat daar een belangrijke taak ligt voor de zorgdrager, bleek uit de vele reacties. De eerste aanzet is het gaan doen. Het doorzetten gaat dan vaak makkelijker of vanzelf. Dat er geen klinkklare oplossingen konden worden aangedragen bleek uit de vragen die diverse aanwezigen hadden. Maar voldaan kan een ieder terugkijken op een geslaagde middag bij het Parkinson Café Breda te Teteringen.
 

Piet de Leeuw