Privacybeleid

Dit privacybeleid is uitsluitend van toepassing op persoonsgegevens die door Parkinson Café Breda worden verwerkt. Zie sub 2.
 

1. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Parkinson Café Breda is verantwoordelijk voor registratie, beheer en verwerking van uw persoons-gegevens. Onze contactgegevens vindt u hier.
 

2. Van wie verwerkt Parkinson Café Breda persoonsgegevens

Parkinson Café Breda verwerkt uitsluitend de sub 3 genoemde persoonsgegevens van bezoekers, deelnemers en andere geïnteresseerden die geen lid zijn van de Parkinson Vereniging, maar die Parkinson Café Breda toestemming hebben verleend om hun persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de sub 4 genoemde doelen.
 
Persoonsgegevens van personen die wel lid zijn van de Parkinson Vereniging worden verwerkt via het voor hen geldende privacybeleid van de Parkinson Vereniging, te vinden via www.parkinson-vereniging.nl/privacy.
 

3. Welke persoonsgegevens verwerkt Parkinson Café Breda

Parkinson Café Breda verwerkt persoonsgegevens op basis van ‘dataminimalisatie’. Dat betekent dat niet meer gegevens worden verwerkt dan nodig is om de sub 4 genoemde doelen te bereiken. Om die reden verwerken wij alleen de volgende persoonsgegevens:
– aanspreektitel, voorletters, tussenvoegsel, achternaam;
– e-mailadres of volledig postadres (adres, postcode, woonplaats)*

*wij registreren óf een e-mailadres óf een volledig postadres. Uit kostenoogpunt heeft een e-mailadres onze voorkeur. Bovendien ontvangt u dan onze nieuwsbrief maandelijks in plaats van halfjaarlijks.
 

4. Voor welke doelen verwerkt Parkinson Café Breda persoonsgegevens

Parkinson Café Breda verwerkt de sub 3 genoemde persoonsgegevens voor het versturen van:
– de periodieke nieuwsbrief;
– informatie met betrekking tot bijeenkomsten en activiteiten van Parkinson Café Breda;
– uitnodigingen;
– bevestigingen van aanmeldingen voor bijeenkomsten/activiteiten.
 

5. Beveiligingsmaatregelen

Parkinson Café Breda heeft, ter bescherming van uw persoonsgegevens, passende technische en organisatorische maatregelen getroffen en werkt daarbij conform de instructies en voorwaarden zoals die door de Parkinson Vereniging zijn opgesteld.
 

6. Bewaartermijn

Parkinson Café Breda gebruikt en bewaart uw persoonsgegevens zo lang u geïnformeerd wilt blijven over het Parkinson Café Breda.
 

7. Recht op inzage, correctie en verwijdering

U hebt te allen tijde recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoons­gegevens. U kunt daartoe een verzoek sturen aan Parkinson Café Breda. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek.
 

8. Vragen / klachten

8.1 Vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunt u richten aan Parkinson Café Breda.
8.2 Klachten over de wijze waarop uw persoonsgegevens verwerkt worden of uw verzoeken behandeld worden, kunt u bespreken met Parkinson Café Breda of rechtstreeks richten aan de Parkinson Vereniging (info@parkinson-vereniging.nl).
 

9. Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De meest actuele versie van ons privacybeleid vindt u steeds op deze pagina. Wij adviseren u daarom om regelmatig hier het privacybeleid te bekijken.