De werkgroep

Samenstelling van de werkgroep

Onderstaande vrijwilligers vormen per 1-8-2017 de werkgroep Parkinson Café Breda:
– dhr D. Knook
– mw K. Baphee
– mw A. de Bont
– dhr C. van Gelderen
– mw I. Heesbeen
– dhr P. de Leeuw
– dhr E. van Roon
– mw M. van Roon
– mw L. Vervaart
 

Werkgroep Parkinson Café Breda genomineerd

Zonder de inspanningen van onze vrijwilligers zou het Parkinson Café Breda zeker niet zo’n succes zijn geworden. Als blijk van waardering heeft StiB de werkgroep in 2015 genomineerd voor de Chris van Faassenpenning. De penning is jammer genoeg naar een andere organisatie gegaan, maar onze waardering is er niet minder om.
 
DSC_4605
 

Achtergrondinformatie

Chris van Faassen-vrijwilligerspenning

Jaarlijks reikt het gemeentebestuur van Breda de Chris van Faassen-vrijwilligerspenning uit. Deze penning wordt uitgereikt aan één vrijwilliger en één groep vrijwilligers die zich op een bijzondere manier inzetten voor de Bredase samenleving. Daarnaast is er de aanmoedigings-prijs, speciaal voor die ene vrijwilliger of groep vrijwilligers die een opmerkelijk initiatief is gestart of in korte tijd iets bijzonders heeft bereikt en die een inspirerend voorbeeld is voor andere Bredanaars.
 

Onderscheiding

Voorwaarde is dat vrijwilligers de onderscheiding niet eerder hebben ontvangen. Het College van Burgemeester en Wethouders bepaalt op basis van de selectie van de jury wie de Chris van Faassen-penning en de aanmoedigingsprijs ontvangen. De organisatie van de penning is in handen van Breda Actief. Met de penning wil zowel het gemeentebestuur als Breda Actief hun waardering uitspreken voor het vele werk dat vrijwilligers belangeloos en vanuit hun hart uitvoeren in de gemeente Breda.