Samenwerkende organisaties

De Parkinson Vereniging telt ruim 8500 leden en wil de kwaliteit van leven verbeteren van mensen met de ziekte van Parkinson en aanverwante ziektebeelden. Ze doet dat door het stimuleren van lotgenotencontact, door bij te dragen aan kennisvermeerdering en door de belangen van de patiënten te behartigen. De Parkinson Vereniging valt onder de paraplu van het Prinses Beatrix Fonds in Den Haag en is lid van de Chronisch Zieken- en Gehandicaptenraad Nederland (CG Raad) en de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie (NPCF). Internationaal is de vereniging aangesloten bij de European Parkinson Disease Association (EPDA).
 

Parkinson Vereniging
postbus 46, 3980 CA Bunnik
030-656 1369

info@parkinson-vereniging.nl
www.parkinson-vereniging.nl

______________________________________________________________

Het Steunpunt informele zorg Breda (StiB) is voortgekomen uit het steunpunt mantelzorg / vrijwillige hulpdienst van de Kruisvereniging Breda. De organisatie heeft zich in de afgelopen jaren gespecialiseerd in ondersteuning en begeleiding van mantelzorgers. Daarnaast biedt zij door de inzet van vrijwilligers al lange tijd ondersteuning aan eenzame of zieke ouderen en andere hulpbehoevenden die zelfstandig thuis wonen. StiB is medeondersteuner van het Parkinson Café Breda (PCB).
 

Steunpunt informele zorg Breda
076-526 5540
info@stib-breda.nl
www.stib-breda.nl

______________________________________________________________

Zet zich in voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. MEE is er ook voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), voor mensen die slecht oren of slecht zien, een chronische ziekte of ontwikkelings-achterstand en voor mensen met autisme. MEE ondersteunt hen en de mensen die met hen samenleven op alle terreinen van het dagelijks leven.
 

MEE West-Brabant
Heerbaan 100, 4817 NL Breda
076-522 3090

info@meewestbrabant.nl
www.meewestbrabant.nl

______________________________________________________________

Het Amphia Ziekenhuis heeft een Parkinson-team wat bestaat uit neurologen, een verpleegkundig specialist en een parkinson-verpleegkundige. Zij behandelen en begeleiden mensen met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme.
 

telefoon: 076-595 3081

______________________________________________________________

‘Changing people’s life through movement’. Onder dit motto biedt Dance for Health bewegingsprogramma’s aan voor mensen met de ziekte van Parkinson, reuma en MS. Zij gaan zich daardoor fitter en energieker voelen. In Breda geeft Paulinka Schrooten elke dinsdagochtend een Dance for Health les in haar eigen studio Plexus Centrum voor Pilates, Yoga en Dans.
 

Dance for Health
Espakker 1a, 4897 HD  Teteringen
06-3026 1641

info@dbcplexus.nl
www.danceforhealth.nl

_____________________________________________________________

Het revalidatiebehandelprogramma is bedoeld voor revalidanten met de ziekte van Parkinson of Parkinsonisme die op verschillende gebieden beperkingen ervaren in het dagelijks functioneren. Hierbij kunt u denken aan problemen met praten, lopen en met de acceptatie van uw ziekte. Uiteraard kunt u altijd met vragen terecht.
 

Revalidatiecentrum Breda
076-533 1700

______________________________________________________________

Stichting Elisabeth is een betrouwbare partner voor wonen, welzijn en zorg in Breda en omgeving. Locatie Centrum is een van haar vijf locaties. Zelf invulling geven aan het bestaan is wat elk mens in iedere levensfase wil. Stichting Elisabeth biedt hiervoor een breed palet aan kennis, producten en diensten. Die kunnen wij aan huis leveren, maar ook in onze goed verzorgde en gastvrije wooncentra.Onze zorg- en dienstverlening gaat uit van de wensen en behoeften van onze cliënten en is 24 uur per dag beschikbaar.Respect, aandacht, passie en toewijding zijn de kernwaarden waar wij voor staan.
 

Stichting Elisabeth Cliëntenservicebureau
076-527 6227
info@elisabethbreda.nl
www.elisabethbreda.nl

______________________________________________________________

Avoord Zorg & Wonen is uw zorgaanbieder in de gemeenten Etten-Leur, Zundert en omstreken. Bent u op zoek naar hulp, zorg, (medisch specialistische) thuiszorg, welzijn, wonen, palliatieve zorg thuis of in ons highcare hospice? Wij zijn thuis in moderne ouderenzorg. Regie behouden over uw eigen leven is ons uitgangspunt. Niet voor niets is ons vetrekpunt ‘Wat vindt ú belangrijk?’. Wij zien u als uniek persoon. Bij wat we doen vragen we u wat ú belangrijk vindt. Onze behandelaars zijn gespecialiseerd in ouderenzorg. Zij werken zowel binnen de muren van het verpleeghuis als bij mensen thuis. Zo hebben wij specialisten ouderengeneeskunde (artsen), ergotherapeuten met onder andere de specialisatie Parkinson, een logopediste met veel ervaring en kennis op dit gebied, een diëtiste die kan ondersteunen rondom voedingsadviezen en psychlogen die bij cognitieve problemen bij Parkinson begeleiding kunnen bieden.
 

Avoord Cliëntenservicebureau
postbus 10001, 4870 PH Etten-Leur
0800 2200 220
www.avoord.nl
______________________________________________________________