Giften

Wij krijgen als Parkinson Café Breda regelmatig de vraag of en hoe er geld gegeven kan worden ten gunste van ons Café. Wij zijn altijd erg blij met deze giften, omdat het Parkinson Café Breda, afgezien van een bijdrage vanuit de Parkinson Vereniging, geen inkomsten heeft.
 
De mensen die betrokken zijn bij de organisatie van het Parkinson Café Breda doen dit allen op vrijwillige basis. We gebruiken uw geld dan ook alleen voor het organiseren van het Parkinson Café Breda, nu en in de toekomst.
 

Als u geld wilt geven, gebruik dan de volgende gegevens:
– IBAN :  NL40 RABO 0156 9062 44
– BIC    :  RABONL2U (voor giften vanuit buitenland)
– t.n.v. :  de Parkinson Vereniging
– o.v.v. : “Gift Parkinson Café Breda” + uw naam en adres zodat wij u kunnen bedanken
 

Giften van € 250 of meer worden met de naam van de gever en het bedrag vermeld in het Parkinson Magazine. Als u uw gift daar liever liever niet in vermeld ziet, kunt u dat aan ons laten weten.