Bijeenkomst 30-03-2018

Vandaag wordt de middag gevuld door Conchita Barbé. Zij vertelt over de Chi Kung training volgens de Traditionele Chinese Geneeskunde. Een woord dat heel intensief lijkt, maar dat kan worden aangepast voor iedereen die aanwezig was, zo bleek in de loop van deze middag. Er werd zeer enthousiast ingezet, maar al snel naar een rustiger tempo afgebogen. Conchita ging gedetailleerd in op de mogelijkheden en grote voordelen die Chi kung kan hebben, ook voor Parkinson-patiënten.
 

Door de combinatie van een goede ademhaling en aandacht voor het bewegen in de Chi Kung bereik je een betere balans tussen lichaam en geest. Dat draagt bij aan de levenskwaliteit van Parkinson-patiënten. Uitgangspunt is dat je in beweging moet komen, je moet het zelf doen!
 

Ook vertelde Conchita dat Chi Kung zich baseert op de filosofie van Yin en Yang. Yin is rust, Yang is beweging. Het is belangrijk deze twee met elkaar in evenwicht te brengen, want rust is net zo belangrijk als beweging. Ook de balans tussen denken en voelen is van groot belang voor het welzijn. Als we de hele dag in ons denken zitten, dan beginnen die gedachten te malen en krijgen we geen rust. De bewegingen van de Chi Kung halen je uit je hoofd doordat je bezig bent met ademhaling en beweging. Tijdens de les ontvang je veel informatie over je gezondheid waardoor de oefeningen een zinvolle inhoud krijgen voor je lichamelijke en geestelijke gezondheid.
 

Conchita vertelde dat Chi Kung Parkinson niet kan genezen, maar wel draagzamer kan maken. Daarom deden de aanwezigen enthousiast mee aan de Chi Kung oefeningen die na de pauze werden gedaan. Als plot had Conchita nog een verrassing voor de aanwezigen: uit volle borst zong zij een vurig Spaans lied: alle aanwezigen klapten en zongen vol passie mee.

Conchita heeft een mooie dag toegevoegd voor alle vrijwilligers en leden van Parkinson Café Breda.
 

Piet de Leeuw