Bijeenkomst 26-10-2018

Vandaag ging het over PPEP, het Patiënt en Partner Educatie Programma voor mensen met de ziekte van Parkinson en (eventueel) hun partner. Een oppepper voor beiden. Jolanda Kanters, (logopedist) en Ada de Gruijter (maatschappelijk werker), beide werkzaam bij Revant, waren de sprekers.
 

PEPP is er, als zelfmanagementprogramma, op gericht om psychische en sociale problemen voor o.a. mensen met de ziekte van Parkinson en hun partner in het dagelijks leven te verminderen. Door de sessies te doorlopen krijgt men inzicht in wat energie kost en wat energie oplevert. Revant verzorgt deze bijeenkomsten 2x per jaar. Voor aanmelden heeft u een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist nodig. De kosten worden veelal door de zorgverzekering vergoed. Op de site van de Parkinson Vereniging kunt u zien waar deze bijeenkomsten nog meer worden gegeven.
 

Het PPEP-programma bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur in groepsverband. Er zijn aparte groepen voor patiënten en partners. Deze zijn tegelijkertijd en op dezelfde plaats. Het voordeel van aparte groepen is dat iedereen vrijuit kan praten. Het contact met lotgenoten, het uitwisselen van ervaring, wordt als zeer waardevol ervaren.
 

 

De onderwerpen die aan bod komen zijn:
Sessie 1 > introductie
Sessie 2 > zelfevaluatie
Sessie 3 > gezondheidsbevordering
Sessie 4 > stressmanagement
Sessie 5 > voor de patiënt …. omgaan met angst en depressie
                   > voor de partner …. uitdaging voor de zorgverlener / hoe gaat het met de mantelzorger
Sessie 6 > sociale vaardigheden
Sessie 7 > sociale ondersteuning
Sessie 8 > evaluatie
 

Verslag: Lia Vervaart, foto: Piet de Leeuw