Bijeenkomst 26-01-2018

Presentatie ‘De mantelzorgmakelaar’
 

Deze middag was een zestigtal mensen, zowel leden als hun begeleiders, naar ‘t Web in Teteringen gekomen voor de presentatie van mevrouw Ineke Vehagen. Dat het onderwerp van vandaag (De Mantelzorgmakelaar) veel vragen opriep bleek wel gedurende de middag. De regelaar die de mantelzorger ontlast was al een begrip dat niet meteen begrepen werd. Maar gaande de middag werd het dan toch wel duidelijk
 

Steeds werd erop geattendeerd dat je goed moet nadenken voordat je een makelaar inschakelt, omdat een makelaar nou eenmaal de nodige kosten met zich mee brengt. Kosten die niet altijd bij een zorgverzekeraar kunnen worden gedeclareerd en zodoende best kunnen oplopen.
 

Er zijn echter ook verzekeraars die een makelaar in dienst hebben die de mantelzorger kan ondersteunen. Nadat de vragen beantwoord waren en er onderling van gedachten was gewisseld toog iedereen na een gezellige en informatieve middag al napratend naar huis. Ieder met zijn eigen gedachte om hier wel of geen gebruik van te gaan maken.
 


 

Verslag: Piet de Leeuw