Per 25 mei 2018 geldt de nieuwe privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG). Om te voldoen aan de vereiste waarborging van de veiligheid van (persoons)gegevens van bezoekers en anderszins in het Parkinson Café geïnteresseerden, heeft de Parkinson Vereniging besloten de informatietoezending niet meer via de individuele Cafés te laten verlopen, maar via de Vereniging zelf. U moet dan wel lid zijn van de Parkinson Vereniging. Bent u geen lid van de Parkinson Vereniging dan kunt u geïnformeerd blijven via deze website, via lokale publicaties en uiteraard tijdens de bijeenkomsten van ons Café.
 

Parkinson Cafés zijn een initiatief van de Parkinson Vereniging. Het Steunpunt informele zorg Breda (StiB) biedt advies, hulp en ondersteuning aan mensen die langdurig zorgen voor een ander. Beide organisaties ondersteunen de vrijwilligers die het Parkinson Café Breda organiseren.
 

In ons Parkinson Café wordt tijdens de maandelijkse bijeenkomsten in een ontspannen sfeer gepraat en informatie gegeven en worden lezingen gehouden over allerlei onder-werpen rond Parkinson(isme). Het is een plek waar tijd en ruimte is voor onderling contact en andere stimulerende activiteiten. Er is altijd een gastspreker die informatie verstrekt over een relevant thema. Leren van deskundigen en van elkaar, herkennen en erkennen is het doel van ons Parkinson Café. Niemand begrijpt beter wat het is om Parkinson(isme) te hebben dan een lotgenoot.